Despre noi

Cererea de înscriere pentru participarea ca voluntar la proiectele derulate de ASOCIAȚIA NEWPROJECTS

Asociaţia NewProjects a fost înfiinţată în iulie 2007 şi are ca scop creşterea participării tinerilor şi adulţilor la viaţa societăţii – sub toate formele de manifestare ale acesteia – economică, civică şi politică, culturală, participare la educaţie, mobilitate.

Obiectivele pe care ni le propunem în vederea realizării acestor scopuri sunt:

 • Iniţierea, dezvoltarea şi susţinerea de programe în domenii ca: tineret, educaţie, ecologie, cultură, turism, protecţie socială.
 • Valorificarea şi stimularea potenţialului creativ al copiilor şi tinerilor.
 • Facilitarea accesului copiilor şi tinerilor la activităţi bazate pe tehnologia informaţiei.
 • Valorificarea potenţialului intelectual al tinerilor şi adulţilor prin accesul la sisteme educaţionale alternative.
 • Elaborarea, organizarea şi dezvoltarea de programe şi acţiuni de interes educativ, de învăţământ, culturale, sociale, sportive, ecologice şi turistice.
 • Participarea la acţiunile şi programele de interes educativ, de învăţămănt, culturale, sociale, sportive, ecologice şi turistice pentru copii şi tineri, iniţiate la nivel local, regional, naţional sau internaţional.
 • Stimularea creativităţii tinerilor şi adulţilor în domeniile ştiinţific, economic, social şi cultural.

Pentru atingerea obiectivelor propuse, Asociaţia NewProjects desfăşoară următoarele activităţi:

 • iniţiază, dezvoltă şi susţine programe şi proiecte în domeniile: tineret, educaţie, ecologie, cultură, turism, protecţie socială.
 • concepe şi oferă programe de pregătire şi perfecţionare profesională în domeniul educaţiei şi tineretului;
 • concepe şi oferă programe de consultanţă şi asistenţă specifică în domeniul resurselor umane;
 • organizează programe pentru integrarea socio-profesională;
 • organizează cursuri de formare continuă;
 • oferă programe alternative de formare profesională şi de educaţie continuă;
 • realizează studii de diagnoză şi prognoză a sistemului educaţional la nivel local si naţional;
 • dezvoltă programe de parteneriat în domeniul educaţiei la nivel local, naţional şi internaţional;
 • efectuează studii pentru identificarea şi definirea nevoilor de educaţie la nivel local si naţional;
 • efectuează studii pentru identificarea şi mobilizarea resurselor educaţionale la nivel local şi naţional;
 • produce şi difuzează materiale didactice, materiale auxiliare, mijloace de învăţământ;
 • iniţiază, dezvoltă şi susţine programe în domeniul tineretului;
 • valorifică şi stimulează potenţialul creativ al tinerilor în domeniile tehnico-ştiinţific, cultural şi al tehnologiei informaţiei;
 • iniţiază şi organizează concursuri la nivel naţional şi internaţional pe teme legate de obiectul său de activitate;
 • acordă premii, diplome şi distincţii pentru merite deosebite;
 • întreţine relaţii cu organizaţii şi instituţii interne şi internaţionale în domeniu;
 • oferă, copiilor şi tinerilor, servicii de agrement cu conţinut formativ-educativ;
 • efectuează studii pentru identificarea factorilor de risc cu impact asupra calităţii vieţii şi calităţii educaţiei şi iniţiază, în baza rezultatelor, programe educaţionale la nivel local şi naţional pentru reducerea sau anihilarea acestor factori de risc, antrenând factori decizionali şi alte instituţii ale societăţii civile în rezolvarea lor;
 • editează publicaţii pentru tineret, precum şi lucrări de interes în domeniul educaţiei;
 • orice alte activităţi de natură să influenţeze realizarea scopului propus, potrivit dispoziţiilor legale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.