Arhive categorii: Asociație

Direcționare a 2% din impozitul pe venit

Conform codului fiscal persoanele fizice ce obțin venituri impozabile pot solicita direcționarea a maxim 2% din impozitul pe venit datorat statului către o Asociație fără scop patrimonial / ONG.

Dacă doriți susținerea Asociației NewProjects iată ce puteți face:

Persoanele ce obțin venituri din salarii


Descărcați de pe site-ul ANAF Formularul 230 (sau direct de aici dec_230_NewProjects), listați pagina 1 în două exemplare, completați la an 2009, la cap. I treceți datele dumneavoastră iar la cap II bifați punctul 2) Susținerea unei entități nonprofit și completați cu următoarele date:

* suma: puneți maximum 2% din impozit (dacă nu știți suma exactă treceți o sumă mai mare, are grijă statul să nu renunțe la mai mult)
* denumire entitate: Asociația NEWPROJECTS
* codul de identificare fiscală al entității: 22572020
* cont bancar (IBAN) al entității: RO65BTRL01601205B91077XX (Banca Transilvania)

Puneți data, semnați și depuneți formularul la administrația financiară de care apartineți sau transmiteți un exemplar prin poștă cu scrisoare recomandată (adrese unități fiscale). Puteți aduce formularul și la Liceul ”Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște (catedra de informatică).

Declarațiile trebuiesc transmise pana la data de 15 Mai 2012.

Vă mulțumim! Continuă să citești